Projekt ArtFISHMed

“Support measures for small-scale fishing pilot project – Actions aimed to enhance the participatory role of Mediterranean small-scale fishing in the decision making and advisory processes at national and EU level”.

“Mjere potpore pilot projektu priobalnog ribolova – Akcije usmjerene na poboljšanje sudjelovanja  mediteranskog priobalnog ribolova u odlučivanju i savjetodavnim procesima na nacionalnoj i EU razini”.

Agreement No MARE/2014/04-SI2.723954

Priobalnom ribolovu treba doprinos svih nas: pišite nam na adresu info@artfishmed.eu

Overview

Opće informacije

Kliknite da biste vidjeli glavne informacije o projektu.

Više

Opći ciljevi

Pridonijeti jačanju sudjelovanja priobalnog ribolova u postupku donošenja odluka i savjetodavnom procesu, posebno u okviru Savjetodavnog vijeća Mediterana (MEDAC) i sudjelovanje priobalnog ribolova u nacionalnim i lokalnim strukovnim udrugama. Pridonijeti unaprjeđenju razmjene informacija između dionika kako bi se povećalo sudjelovanje sektora priobalnog ribarstva u savjetodavnim postupcima i procesu donošenja odluka.

Više

Planirane aktivnosti

  1. Mapiranje organizacija
  2. Identifikacija i opis stupnja zastupljenosti unutar MEDAC-a
  3. Studije slučaja
  4. Uspostava mreže priobalnog ribarstva.

Više

Baza podataka organizacija

Više

Quotes

2000px-fao_logo-svg“States and other parties should enhance the capacity of small-scale fishing communities in order to enable them to participate in decision-making processes”

FAO Voluntary guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries. 2015

flag_yellow_low

“EFPR može podupirati umrežavanje, te razmjenu iskustava i najbolje prakse između zainteresiranih strana, uključujući i između organizacija koje promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena, te koje promiču ulogu žena u ribarskim zajednicama i nedovoljno zastupljene skupine uključene u mali priobalni ribolov ili ribolov s obale”

UREDBA (EU) br. 508/2014 (EFPR), Članak 30

2000px-fao_logo-svg“All parties should recognize small-scale fishing communities as holders, providers and receivers of knowledge”

FAO Voluntary guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries. 2015

flag_yellow_low

“Umrežavanje, te razmjenu iskustava i najbolje prakse između zainteresiranih strana, uključujući i između organizacija koje promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena, te koje promiču ulogu žena u ribarskim zajednicama i nedovoljno zastupljene skupine uključene u mali priobalni ribolov…”

Uredba (EU) 508/2014 EFPR, Članak 29

Partneri u Projektu

unimar
medac_logo