U okviru 3. faze „Određivanje aktivnosti čiji je cilj osnaživanje kontakata udruga i ribara, uključujući i one nezavisne, kako bi ih se pokušalo uključiti u savjetodavne procese”, identificirane su tri studije slučaja.

  • Italija: luke Chioggia i Caorle, u talijanskom dijelu sjevernog Jadrana
    (Regija Veneto)
  • Slovenija
  • Hrvatska: luke Pula i Poreč, u regiji Istra

The Case Studies

 The Case Studies facilitators

  • Croatia: Sanja Matić-Skoko
  • Slovenia: Aleš Bolje
  • Italia: Giuseppe Pessa (Caorle), Federico Calì (Chioggia)

Metodologija primijenjena u provedbi aktivnosti studije slučaja naznačena je u Radnom planu (Work Plan):

THE CASE STUDIES WORKPLAN