Planirane aktivnosti

 • telefonski razgovori s predstavnicima udruga, predstavnicima MEDAC-a i drugim stručnjacima na nacionalnoj i lokalnoj razini, kontakti ostvareni putem interneta, upitnika i web pretraživanja, kako bi se prikupile sve informacije o mediteranskom okviru subjekata zainteresiranih za priobalno ribarstvo
 • uspostava registra organizacija i poduzeća koji predstavljaju priobalno ribarstvo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • uspostava jedinstvene baze podataka flote priobalnog ribarstva Sredozemlja

Planirane aktivnosti

 • intervjui s referentima i članovima MEDAC-a, osobnim kontaktom, telefonski i kontaktom preko interneta, upitnici
 • analiza podataka i izvješćivanje, radovi i MEDAC-ovi dokumenti koji se tiču pitanja povezanih s priobalnim ribarstvom

U Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj prepoznate su tri Studije studije slučaja čija je svrha doprijeti do razine pojedinog priobalnog ribara, uključivati ih u sastanke i prikupljati detaljne informacije o predstavljenosti sektora i kritičnim pitanjima.

Planirane aktivnosti

 • osposobljavanje facilitatora
 • – izgradnja mreže: među svim potencijalno zainteresiranim subjektima uspostavit će se veza, kako bi se poboljšala razmjena problema i potreba kroz kontakte i širenja informacija
 • jedan događaj za podizanje svijesti dionika i uzajamno učenje u svakoj od tri Studije slučaja: tijekom tih sastanaka, facilitator će pomoći ribarima da razmjene informacije i mišljenja o priobalnom ribarstvu, svojim problemima i potrebi da budu predstavljeni na institucionalnim razinama
 • uspostava alata za prikupljanje iskustva i razmjenu informacija, kao što su metodološki alati stvoreni razgovorima i fokusnim grupama koji uključuju najbolje prakse, prijedloge i savjete koji su dionicima i predstavnicima korisni za prikupljanje znanja i uspostavu konstruktivnih odnosa
 • aktivnosti za pojačanje sudjelovanja u MEDAC-u

Planirane aktivnosti

 • mreža će se uspostaviti korištenjem registra udruga i poduzeća koji je izrađen u aktivnosti a)  i na rezultatima događanja unutar Studija slučaja iz aktivnosti c). Mreža će biti uspostavljena uglavnom stvaranjem instrumenata za razmjenu informacija i uzajamnog učenja: uspostavit će se probni web portal posvećen sredozemnom priobalnom ribarstvu koji će imati više ciljeva, a unutar kojega će se na raspolaganje korisnicima staviti više alata za razmjenu informacija, kao što su metodološki alati i modeli koji su izrađeni u Studijama slučaja. Portal će istodobno biti i instrument kojim će korisnici dostavljati iskustva i pitanja.