Opći ciljevi projekta su:

  • pridonijeti jačanju sudjelovanja priobalnog ribolova u postupku donošenja odluka i savjetodavnom procesu, posebno u okviru Savjetodavnog vijeća Mediterana (MEDAC) i sudjelovanje priobalnog ribolova u nacionalnim i lokalnim strukovnim udrugama
  • pridonijeti unaprjeđenju razmjene informacija između dionika kako bi se povećalo sudjelovanje sektora priobalnog ribarstva u savjetodavnim postupcima i procesu donošenja odluka

 

Opći opis aktivnosti:

  • kako bi se postigli ciljevi projekta, planirano je provođenje aktivnosti kroz 4 Faze
  • opće projektne aktivnosti namijenjene su svim mediteranskim zemljama EU-a
  • lokalne mjere i izravna uključenost dionika provodit će se putem tri Studije slučaja u tri zemlje izabrane u skladu s preporukama DG-a: ITALIJA, SLOVENIJA i HRVATSKA