medac_logo

Savjetodavno vijeće za Sredozemlje (Mediterranean Advisory Council – MEDAC) je neprofitna organizacija koja se bavi općim europskim interesima. Sjedište joj je u talijanskom glavnom gradu Rimu.

MEDAC se sastoji od europskih i nacionalnih organizacija koje predstavljaju ribarstvo (uključujući industrijske flote, priobalno ribarstvo, sektor prerade i sindikate) i drugih interesnih skupina (kao što su organizacije za zaštitu okoliša, skupine potrošača i udruge za sportski/rekreativni ribolov), koje djeluju u sredozemnom području u okviru ZRP. Ovo područje obuhvaća vode Sredozemnog mora, istočno od meridijana koji prolazi kroz 5″36′ zapadne zemljopisne dužine.

Uloga MEDAC-a uključuje pripremu mišljenja o upravljanju ribarstvom i socio-ekonomske aspekte u potpori sektoru ribarstva u Sredozemlju, a koja se dostavljaju državama članicama i europskim institucijama kako bi se olakšalo postizanje ciljeva ZRP. MEDAC također predlaže tehnička rješenja i prijedloge, kao što su zajedničke preporuke (vidi članak 18 Uredbe 1380/2013), na zahtjev države članice.

 

MEDAC (EU Advisory Council for the Mediterranean)

Via Nazionale, 243 – Rome (Italy)

+39 06.48.91.36.24

www.med-ac.eu

info@med-ac.eu

Role in the Project:

  • Support to data collection
  • Support to the contacts with the Case Studies facilitators
  • Supporto to the analysis of MEDAC activities within SSF
  • Case Studies events organization
  • Support to the activities of the coordinator