Projekt ArtFISHMed

“Support measures for small-scale fishing pilot project – Actions aimed to enhance the participatory role of Mediterranean small-scale fishing in the decision making and advisory processes at national and EU level”.

“Podporni ukrepi za mali priobalni ribolov pilotni projekt – Ukrepi za izboljšanje participativnih vlog malih mediteranskih priobalnih ribolovov v odločanju in svetovalnih procesih na nacionalni in EU ravni”

Agreement No MARE/2014/04-SI2.723954

Na področju malega priobalnega ribištva obstaja potreba po prispevku vseh: pišite nam na info@artfishmed.eu

Pregled

Splošne informacije

Kliknite za ogled splošnih informacij o projektu.

Več

Splošni cilji projekta

Prispevati k okrepitvi sodelovanja malega priobalnega ribolova pri odločanju in svetovalnem procesu, zlasti v okviru svetovalnega sveta Sredozemlja (MEDAC) in udeležbi malega priobalnega ribolova v nacionalnih in lokalnih strokovnih združenjih. Prispevati h krepitvi izmenjave informacij med zainteresiranimi stranmi, da bi povečali udeležbo malega priobalnega ribolova v obliki svetovanja in pri odločevalnih procesih.

Več

Načrtovane aktivnosti

  1. Kartiranje organizacij
  2. Identifikacija in opis stopnje zastopanosti v MEDAC-u
  3. Študije primerov
  4. izgradnja mreže malega ribolova.

Več

Mreža organizacij

Več

Quotes

2000px-fao_logo-svg“States and other parties should enhance the capacity of small-scale fishing communities in order to enable them to participate in decision-making processes”

FAO Voluntary guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries. 2015

flag_yellow_low“Lahko ESPR podpira povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med zainteresiranimi stranmi vključno z organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk, spodbujanje vloge žensk v ribiških skupnostih in spodbujanje premalo zastopanih skupin, ki se ukvarjajo z malim priobalnim ribolovom ali ribolovom, ki se izvaja brez plovil”

UREDBA (EU) št. 508/2014 (ESPR), Člen 30

2000px-fao_logo-svg“All parties should recognize small-scale fishing communities as holders, providers and receivers of knowledge”

FAO Voluntary guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries. 2015

flag_yellow_low

“Povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med zainteresiranimi stranmi vključno z organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk, spodbujanje vloge žensk v ribiških skupnostih in spodbujanje premalo zastopanih skupin, ki se ukvarjajo z malim priobalnim ribolovom ali ribolovom…”

Uredba (EU) 508/2014 ESPR, Člen 29

Projektni Partnerji

unimar
medac_logo