V 3. fazi vzpostavitve ukrepov za spodbujanje stika med združenji in ribiči, vključno z neodvisnimi ribiči, so bile opredeljene tri študije primerov z namenom, da bi jih vključili v svetovalne postopke.

  • Italija: pristanišči Chioggia in Caorle na italijanski strani severnega Jadrana
    (Veneto)
  • Slovenija
  • Hrvaška: pristanišči v Puli in Poreču v Istri

The Case Studies

 The Case Studies facilitators

  • Croatia: Sanja Matić-Skoko
  • Slovenia: Aleš Bolje
  • Italia: Giuseppe Pessa (Caorle), Federico Calì (Chioggia)

Metodologija pri izvajanju dejavnosti v okviru študij primerov je opisana v delovnem načrtu (Work Plan):

THE CASE STUDIES WORKPLAN