V 1. fazi “kartiranja organizacij” je bila vzpostavljena podatkovna zbirka, ki zajema organizacije s področja malega priobalnega ribolova v sredozemskih državah EU.

Baza podatkov organizacij

Ta t. i. “zemljevid” se lahko uporablja za preverjanje podatkovne zbirke organizacij predstavnic sektorja malega priobalnega ribištva.