MED SSF fleet_MAR 2016

MED SSF fleet_FEB 2017

Baza podatkov vključuje vsa manjša priobalna plovila, ki temeljijo na sredozemskih pristaniščih, izbrana v skladu z opredelitvijo “” Mali priobalni ribolov “pomeni ribolov, ki jih izvajajo ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja, kot so navedene v tabeli 3 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št 26/2004” (Reg. EU 508/2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (EMFF), Art. 3)