V 1. fazi “kartiranja organizacij” smo organizacijam s področja malega priobalnega ribištva v sredozemskih državah EU poslali vprašalnik. Vprašalnik je bil preveden v 7 jezikov:

 

Povzetek rezultatov vprašalnika:

The Organizations Questionnaire: summary results_EN

Il Questionario per le organizzazioni: sintesi dei risultati_IT