Splošni cilji projekta so:

  • Prispevati k okrepitvi sodelovanja malega priobalnega ribolova pri odločanju in svetovalnem procesu, zlasti v okviru svetovalnega sveta Sredozemlja (MEDAC) in udeležbi malega priobalnega ribolova v nacionalnih in lokalnih strokovnih združenjih.
  • Prispevati h krepitvi izmenjave informacij med zainteresiranimi stranmi, da bi povečali udeležbo malega priobalnega ribolova v obliki svetovanja in pri odločevalnih procesih.

Splošen opis ukrepa:

  • za dosego ciljev projekta so bile načrtovane aktivnosti, ki se izvajajo preko 4 Faze
  • splošne projektne dejavnosti so namenjene vsem mediteranskim EU državam
  • lokalni ukrep in neposredno sodelovanje zainteresiranih strani se bo izvajal skozi tri študije treh državah izbranih v skladu s priporočili GD: ITALIJA, SLOVENIJA in HRVAŠKA