Načrtovane aktivnosti

 • Intervjuji s predstavniki združb, predstavniki MEDAC in drugimi strokovnjaki na nacionalni in lokalni ravni, preko telefona, internetnega stika, vprašalnikov in spletnega iskanja, da bi zbrali vse informacije o sredozemskem okviru subjektov, ki se predstavljajo SSF
 • Vzpostavitev registra organizacij in podjetij, ki predstavljajo SSF na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • postaviti bazo podatkov sredozemske SSF flote

Načrtovane aktivnosti

 • razgovori z referenti MEDAC-a in članov, na štiri oči, telefona in internetih kontaktov, vprašalniki
 • analiza podatkov in poročanja, papirji in dokumenti MEDAC-a glede vprašanj, povezanih s SSF

Tri študije primerov so bile ugotovljene v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem, da bi dosegli raven ribičev, bi jih vključili v srečanjih in zbiraju podrobnih informacij o reprezentativnosti sektorja in kritičnih točk.

Načrtovane aktivnosti

 • Usposabljanje moderatorjev
 • Izgradnja omrežja: povezavo med vsemi potencialno zainteresiranih subjektov bo ustanovljena, da bi povečali izmenjavo težav in potreb s pomočjo stikov in širjenja informacij
 • 1 dogodek za ozaveščanje z zainteresiranimi stranmi in medsebojno učenje v vsakem od treh študij: v teh sestankih bodo moderatorji pomagali ribičem za izmenjavo informacij in mnenj o SSF, njenih problemov in potreb, ki nastopijo na institucionalni ravni
 • Vzpostavitev orodij za zbiranje izkušenj in izmenjavo informacij, kot metodološko zbiranje podatkov s pomočjo intervjujev in fokusnih skupin,ki vsebujejo najboljše prakse, predloge in namige, koristne za zainteresirane strani in predstavnike za zbiranje znanja in postavitev konstruktivnih odnosov
 • Ukrepi za uveljavljanje sodelovanja v MEDAC.

Načrtovane aktivnosti

 • S pomočjo registra združenj in podjetij, zgrajenih v dejavnosti a) in temeljev na rezultatih dogodkov študije primerov, ki prihajajo iz dejavnosti c), mreža bo ustanovljena predvsem z oblikovanjem instrumentov za izmenjavo informacij in vzajemnega učenja: ustanovili bomo pilotni spletni portal o sredozemski SSF z več cilji, v kateri se bodo orodja za izmenjavo informacij dala na razpolago za uporabnike, kot metodološki orodni vrstici in model, ki je nastal v študiju primerov; hkrati bo portal instrument za uporabnike, da predložijo izkušnje in vprašanja.