medac_logo

MEDAC je sestavljena iz evropskih in nacionalnih organizacij, ki zastopajo ribiški sektor (vključno z industrijsko floto, mali ribolov, predelovalni sektor in sindikate) in druge interesne skupine (kot so okoljske organizacije, potrošniške skupine in športno/ rekreativno ribiška združenja), ki delujejo na območju Mediterana v okviru skupne ribiške politike. Območje zajema morske vode Sredozemskega morja vzhodno od poldnevnika 5° 36′ zahodne dolžine.

Vloga skupine MEDAC vključuje pripravo mnenj o upravljanju ribištva in socialno-ekonomskih vidikov v podporo sektorju ribištva v Sredozemlju, ki se predložijo državnim članicam in evropskim ustanovam, da bi se lažje dosegalo cilje skupne ribiške politike; MEDAC predlaga tudi tehnične rešitve in predloge, kot so skupna priporočila (npr. Čl. 18 Reg.1380 / 2013) na zahtevo držav članic.

 

MEDAC (EU Advisory Council for the Mediterranean)

Via Nazionale, 243 – Rome (Italy)

+39 06.48.91.36.24

www.med-ac.eu

info@med-ac.eu

Role in the Project:

  • Support to data collection
  • Support to the contacts with the Case Studies facilitators
  • Supporto to the analysis of MEDAC activities within SSF
  • Case Studies events organization
  • Support to the activities of the coordinator