Naslov: “Podporni ukrepi za mali priobalni ribolov pilotni projekt – Ukrepi za izboljšanje participativnih vlog malih mediteranskih priobalnih ribolovov v odločanju in svetovalnih procesih na nacionalni in EU ravni

  • SKLIC: MARE/2014/04
  • ZAČETNI DATUM: 1.1.2016
  • KONČNI DATUM: 31.3.2017
  • PARTNERJI: Unimar (Italija), MEDAC

Presentation – Project overview